Kotobukiya_Akihabara_shop,_Sotokanda_1_(2013-11-25_04.36.12_by_Antonio_Tajuelo)
Share

Kotobukiya_Akihabara_shop,_Sotokanda_1_(2013-11-25_04.36.12_by_Antonio_Tajuelo)